Missie en visie

Optimalisering van de onderneming, de relaties met de partners, de klanten en de toeleveranciers, de overheid, optimalisering van de efficiency door innovatie en automatisering. Juist op deze gebieden heeft WarToga advocatuur ruime ervaring in de B2B markt en met regulering en de omgang met toezichthouders. Van ingewikkelde problemen tot simpele vragen, de meeste zijn al een keer beantwoord. Ook als het gaat om blockchain technologie of big data. In vertrouwelijkheid kan WarToga advocatuur de cliënt helpen de juiste keuzes te maken om dreigende of gerealiseerde problemen het hoofd te bieden.

Diensten

Ondernemingsrecht

Advies op het gebied van overnames, fusies, due diligence, transactiemanagement, financiering en duurzame samenwerking tussen ondernemers. Hoe richt u uw onderneming in, met welke belangen moet u rekening houden en hoe doet u dat het beste?

IT Recht

Eenvoudige en complexe automatiseringsprojecten; uw partner om risico’s op het gebied van IE-rechten, privacy (AVG), cloud computing, big data, blockchaintechnologie, open source software en implementatie van nieuwe systemen en  programmatuur te beperken.

(Complexe) contracten

Mantel-, afroep-, franchise-, distributie-, agentuur-, samenwerkings-, ontwikkelings-, joint-venture-,  vennootschaps- en overeenkomsten op het  snijvlak van samenwerking tussen ondernemers en overheid.

Beroepsaansprakelijkheid van zakelijke dienstverleners

Vragen op het gebied van klacht- en tuchtrecht (en aansprakelijkheid) van accountants, fiscalisten, consultants, makelaars, notarissen en advocaten.

Privacy

Bent u compliant met de Wbp, worstelt u met de voorbereiding op de AVG, de e-commerce privacyrichtlijn of is er sprake van een datalek?

Vaardigheden

Scherpe juridische analyses met oog voor de belangen van de cliënt. Belangenbehartiging, onderhandelen, bemiddelen en problemen oplossen, vloeiend Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk).